Sanna Gräv

Marksanering, avlopp och ytjordvärme m.m.

Marksanering

Vi erbjuder sanering av mark som blivit förorenat av exempelvis tungmetaller och olika typer av kolväten. Vi sanerar all typ av mark såsom industrimark, bensinstationer, skjutbanor och oljetankar med en uppsjö av olika metoder anpassade efter platsens krav. Vårt arbetsområde spänner sig ifrån Ystad i söder till Sundsvall i norr.

Arkeologiska utgrävningar

Sedan 2006 arbetar vi med arkeologiska utgrävningar i främst Mälardalen. En av våra maskiner går hela säsongen på detta.

 

Avlopp

Enskilda avlopp har vi byggt sedan 1975. Vi utför allt från enbart grävning till en komplett anläggning inklusive tillstånd och dokumentationer som behövs från miljökontoren. Även större avloppsanläggningar för samfälligheter.

Ytjordvärme

Ytjordvärmeanläggningar har utförts sedan 1979. Ca 500 slanglängder mellan 200 m till 2000 m per anläggning. Både grävning och plöjning av slang kan vi utföra till fast pris.

 

Fältkontrollant

Vi arbetar ofta som fältkontrollant åt flera olika konsultfirmor. Våra arbetsuppgifter är exempelvis att fungera som kontrollant, arbetsledare och saneringsledare. Vi gör olika typer av jordprover som ph, kolväten och tungmetaller.