Sanna Gräv

Maskinentreprenör

T-Schakt AB är ett helägt dotterbolag till Örebro Läns Schakt- och grävmaskinsförening ek. för.

Nationell kunskapsbank om enskilda avlopp.

Maskinentreprenörerna, ME, är Sveriges ledande bransch- och arbetsgivareförbund för maskinentreprenörer.