Sanna Gräv

Bilder på sanering av mark m.m.

Sanering av mark, avlopssanläggningar, arkeologiska utgrävningar och ytjordvärme är några av de tjänster vi utför.

Här kan du se bilder på några av våra tidigare projekt.

Konsterud As sanering efter impregnering, som synes lite komplicerad schaktning. På detta jobb var jag inhyrd platschef samt min maskin inhyrd för sorteringsjobb. LTA-jobb sättning av pump station och vattenservice. Grund för läggning av vatten och avlopp med isolering i LTA-jobb. Baga infiltrations-anläggning. Baga biotank komplett avlopps-jobb. En del av maskinparken i väntan på jobb. Sanering av Långsjön åt Motala kommun. Eget jobb utfördes under hösten 06 ca 2700m3 schaktades och transporterades bort samt återfyllning med massor från platsen. Här utförs 3G jobb. Även skogsjobb utföres.